Prosess Industri AS
Prosess forklaring
 SALTING

Kassesalter

Anlegg for salting direkte i kasser. Antall stasjoner tilpasses ved behov.

kontrollert salting og jevn fordeling i de enkelte kassene.

Individuell doseringsmengde for hver stasjon.

Sentral betjening fra styreskap med PLS for automatisk kontroll av salttilførsel via skruetransportør fra buffer.

Transport av kasser ved hjelp av transportbånd tilpasses etter ønske og behov.

<<< Tilbake

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | digikom web - en smart løsning fra digikom as