Prosess Industri AS
Prosess forklaring
 TINING

Buffere


Prosess Industri leverer standard buffere tilpasset våre anlegg, samt buffere tilpasset kundens behov. De utførers i rustfritt stål (304), annet materiale kan leveres på forespørsel. Bruksområdene varierer fra mellomlagring av fisk for produksjon, salt til saltdoserere og kan brukes til tining av produkt.


Omleggingsbuffer med skruetransportør for fjærning av salt.

Buffer for fylling av salt til saltdoserere.

Dobbel tinebuffer med transportører.

Omleggingsbuffer


Omleggingsbuffer for fjerning av salt med transportører. Leveres med rustfritt stålbånd med medbringere som transporterer produktet ut. Salt samles i bunnen og transporteres ut ved hjelp av skruetransportører.

Anlegget kan leveres med automatisk kartipper som tømmer karet samt grovspyler det, før det skyves til siden for å gi plass til nytt kar. Kan også leveres med bølgegenerator for bedre fjerning av salt fra produktet.

Saltbuffer


Buffere for fylling av salt til saltdoserere er utført med skruetransportører. Transportørene er PLS-styrt, og leverer automatisk salt til saltdosererne.

Størrelsen på bufferen tilpasses behov. Ved større anlegg kan det være ønskelig med egen silo for salt, som eventuelt biler kan tømme direkte inn i. Disse monteres ute og fylles ved hjelp av en samlekasse som biler tipper salt i med transportskruer som bringer saltet opp og inn i siloen. Tømming skjer ved hjelp av transportskruer, som frakter saltet inn til saltdosererne.

Tinebuffer


Større buffere med transportør for tining leveres i ønskelige størrelser. Leveres med rustfritt stålbånd med medbringere. Tineprosessen kan styres av PLS, eller manuelt. Bølgegenerator for seperasjon av frosne blokker og sirkulasjonspumper kan også leveres. Begge deler styres av PLS.

<<< Tilbake

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | digikom web - en smart løsning fra digikom as