Prosess Industri AS
Prosess forklaring
 TINING

Transportører


Prosess Industri leverer skreddersydde løsninger på transportører. Transportørene kan leveres med en rekke forskjellige båndtyper tilpasset produktet.


Avskrapertransportør

Blokktransportør

Transportør med modulbånd

Transportør med gummibånd

Avskrapertransportør med nedmatingsbuffere
Våre avskrapertransportører for fordeling av råstoff til maskiner er med pvc bånd, og luftstyrte avskrapere. Denne kan også leveres med veieceller på nedløpsbuffere, slik at der alltid er råstoff til maskiner.
Transportør for frosne blokker kan tilpasses eksisterende anlegg, og kan leveres sammen med våre tinetanker. Transportørene er utført i grove dimensjoner, noe som gir lavt vedlikehold, og lang levetid.
Transportørrammene for modulbånd er konstruert slik at de er lett å holde rene, både rammene selv og båndene. Rammene er standardisert fra oss, så ombygging og eventuelle endringer er enkelt å utføre. Transportørene er basert på en "seksjonsløsning" der standard lengde på en seksjon er 3 meter.
Større transportører for håndtering av store mengder råstoff er levert til en del saltlager.Videre leverer vi skreddersydde løsninger for transport gjennom lakebad og lignende, samt kurvetransportører og elevatorer.

<<< Tilbake

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | digikom web - en smart løsning fra digikom as