Prosess Industri AS
Prosess forklaring
 TINING

Prinsipp-skisse av rektangulær tinetank.

Prosessbeskrivelse


Prosessen styres automatisk av programert PLS med overvåking og justering av parametere. Justering av parametere kan gjøres enten direkte i PLS-menyen ved hjelp av touch skjerm, eller ved hjelp av en PC med innlagt prosess overvåkningssytem. Begge med sanntids skjermbilder av prosess-syklusene.


Skreddersydd løsning som viser 4 tinetanker, nivå, prosesser og annen nyttig informasjon.

Skjerm for 4 tanker med valg og sykluser

Oversikt over en tank med valg og parametrer for modifikasjon

Hovedskjerm - Prosessovervåkig PC

Skjermbilde - Temperatur og differansetrykk.

Fylling av tank/Innmating av produkt


Tanken fylles automatisk av sjøvann til forhåndsprogrammert ønsket nivå. Når nivå er oppnådd, startes innmating av produkt. Ved rektangulær tank kan frosne blokker fylles inn på baksiden av skyvevegg ved hjelp av en blokktransportør. På rektangulære tanker vil også bølgegenerator (patentert) starte når innmating starter for å fordele blokkene, og hindre sammenfrysing. Bølgegeneratoren er også med på å fremme tine-/temperaturutjevingsprosessen.

Skyvevegg

(ved rektangulær tank)
Fisk under tining kan på valgt tidspunkt samles foran skyvevegg (patentert) ved bryteraktivering. Veggen vil da løftes, kjøres bakover i tanken og senkes slik at produktet samles foran veggen. Deretter komprimeres produktet ved å kjøre veggen forover i tanken. Innlasting av blokk kan startes på baksiden av veggen. Ved utpumping av produksjonsklar fisk vil veggen automatisk vandre fremover i tanken når det er nødvendig.

Temperatur/temperaturutjevning


Deling av blokker til enkeltfisk utføres ved programert inn- og utpumping av sjøvann i tanken. Etter blokkene er oppdelt i enkeltfisk, går programmet over i "glidende tining". Det vil si at temperaturen i tanken gradvis reduseres fra programert starttemperatur (f.eks. 4°) til slutt-temperatur som tilsvarer settpunktet for temperatur-utjevning (f.eks. 0°). I denne tinefasen sirkuleres vannet internt i tanken, eventuelt ved temperaturstyrt intervall-kjøring av sirkulasjonspumpe.

Utmating av fisk


Utmating kan foregå enten ved hjelp av ett vakumsystem, eller ved hjelp av Prosess Industris egen fiskepumpe (patentert). Pumpesyklus for utmating av fisk går automatisk, og kan settes til kontinuerlig eller ved behov.

<<< Tilbake

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | digikom web - en smart løsning fra digikom as