Prosess Industri AS
Prosess forklaring
 TINING

Sylindriske tanker


Hvor disponibelt areal og fri høyde tilllater installasjon av sylindriske tanker, vil man kunne oppnå betydelig fleksibilitet i tineprosessen: Stor kapasitet ved tining av samme fiskeslag i flere tanker, tidstilpasset kvantum i de enkelte tanker, eller samtidig tining av flere fiskeslag i flere tanker.

Sylindriske tanker tilpasses produksjonsbehov, og standard kapasitet er på 30m³/tank. Det vil si en kappasitet på 15 til 16 tonn fisk/tank.

Tineprinsipp

<<< Tilbake

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | digikom web - en smart løsning fra digikom as