Prosess Industri AS
Prosess forklaring
 TINING

Rektangulære tanker


Tinetanker som er rektangulære er meget plassbesparende, og siden utpumpingen skjer i den ene enden reduserer det krav til fri høyde i lokalene. Tanken er utført i rustfritt stål (304). Tanken tilpasses lett til eksisterende lokaler.


Rektangulær tank med blokktransportør montert hos Jacob Bjørge AS

Tinetank med skyvevegg i midtposisjon. Tank montert hos Sigurd Folland AS

Skyvevegg på veg til å ta nytt tak. Tank hos Sigurd Folland AS.

Mekanisk


Rektangulære tanker er montert med bølgegenerator. Denne hjelper til med å spre frosne blokker i tanken, og hindre sammenfrysing. Denne kan kjøres manuelt eller automatisk fra PLS.

Skyveveggen i tankene bringer produktet frem til utmating, og brukes også til å skille mellom tint produkt og nytt produkt som mates inn. Den kan også benyttes som et skille mellom to typer produkt om det er ønskelig.

Sirkulasjon av vann skjer ved hjelp av egen pumpe, og fordeles jevnt i tanken. Fordelingen skjer i bunnen gjennom dyser som er fordelt i hele tankens lengde og bredde.

Innmating av frosne blokker ved for eksempel blokktransportør (tilleggsutstyr).

Elektrisk


Fullautomatisert PLS-programmert tineprosess med prosessovevåkning/-styring fra PC. Sjøvannets naturlige varmeinnhold utnyttes for kontrollert, temperaturstyrt tining til idealtemperatur for viderebehandling.

Optimal skånsom behandling av tint produkt ved utpumping og videreføring til produksjon ved Prosess Industris egenutviklede fiskepumpe. Utpumping kan skje kontinuerlig eller ved behov, og styres av PLS.

Kapasiteter


Tinetank i standard utførelse tilpasses alle kappasitetsbehov opp til ca 50 tonn/døgn.

Tinetank for større kappasitetsbehov eller for ved behov for samtidig produksjon av to fiskeslag kan leveres med to paralelle kamre, hvert fullt utstyrt og individuellt kontrollert dom for standard tank.

Rektangulære tanker kan også leveres med transportbånd for utmating direkte til maskiner, eller avskrapertransportør for fordeling til flere maskiner.

<<< Tilbake

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | digikom web - en smart løsning fra digikom as