Prosess Industri AS
Prosess forklaring
 TINING
Tineprosessen
test
Prosessen styres automatisk av programert PLS med overvåking og justering av parametere. Justering av parametere kan gjøres enten direkte i PLS-menyen ved hjelp av touch skjerm, eller ved hjelp av en PC med innlagt prosess overvåkningssytem. Begge med sanntids skjermbilder av prosess-syklusene.
Les mer...


Rektangulære tanker
test
Tinetanker som er rektangulære er meget plassbesparende, og siden utpumpingen skjer i den ene enden reduserer det krav til fri høyde i lokalene. Tanken er utført i rustfritt stål (304). Tanken tilpasses lett til eksisterende lokaler.
Les mer...


Sylindriske tanker
test
Hvor disponibelt areal og fri høyde tilllater installasjon av sylindriske tanker, vil man kunne oppnå betydelig fleksibilitet i tineprosessen: Stor kapasitet ved tining av samme fiskeslag i flere tanker, tidstilpasset kvantum i de enkelte tanker, eller samtidig tining av flere fiskeslag i flere tanker.
Les mer...


Fiskepumpe
test
Prosess Industri har utviklet en pumpe for transport av produkt i lukket system. Den er en skånsom og effektiv måte å forflytte produkt fra tinetanker til produksjon. Selve silkassen og rør er utført i rustfritt stål (304). Ventiler er standard levert med støpt hus og rustfrie spjeld.
Les mer...


Buffere
test
Prosess Industri leverer standard buffere tilpasset våre anlegg, samt buffere tilpasset kundens behov. De utføres i rustfritt stål (304), annet materiale kan leveres på forespørsel. Bruksområdene varierer fra mellomlagring av fisk for produksjon, salt til saltdoserere og til tining av produkt.
Les mer...


Transportører
test
Prosess Industri leverer skreddersydde løsninger på transportører.
Les mer...

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | digikom web - en smart løsning fra digikom as